USŁUGI

  • UREGULOWANIE WYPADKÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZA GRANICĄ
  • UREGULOWANIE WYPADKÓW UBEZPIECZENIOWYCH W UKRAINIE Z UDZIEŁEM CUDZOZIEMCÓW
  • PRZEDSTAWICIELE W SĄDACH ŁACZNIE W JURYSDYKCJACH OBCYCH
  • REGRESYWNIE-POWODOWA PRACA
  • KONSULTACJĘ PRAWNE Z NARODOWEGO I OBCEGO USTAWODAWSTWA, KTÓRE DOTYCZĄ ASPEKTÓW CYWILNYCH, TRANSPORTOWYCH I UBEZPIECZYNIOWYCH
  • ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE BADAŃ, OCENA USZKODZONYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W UKRAINIE I KRAJACH OBCYCH
  • OCENA SZKODY WYRZĄDZONEJ ŻYCIU I ZDROWIU POSZKODOWANEGO
  • INSTALACJA FAKTYCZNYCH OKOLICZNOŚCI WYPADKU , WYJAWIENIE I UPRZEDZENIE OSZUSTW
  • ODZYSKANIE DOKUMENTóW Z INSTYTUCJI KOMPETENTNYCH PAŃSTW CUDZOZIEMSKICH