O nas

Nasza firma została założona w 2007 roku i specjalizuje się na odszkodowaniu strat,  spowodowynych przeważnie wskutek wypadków drogowych i udziałem cudzoziemców.

W ciągu całej naszej działalności dążymy do maksymalnych wysiłków, zeby nadać pomoc prawną jakościową i efektywną naszym klientom. Gwarancja sukcesu jest zaufanie między klientem i firmą, otwartość w komunikacji i nasze doświadczenie. Nie stwarzamy dodatkowych kłopot dla klienta, a przeciwnie – staramy się oddalić jego od procesu uregulowania problemu. W zasadzie komunikacja bezpośrednia ogranicza się pierwszym spotkaniem osobistym – konsultacją, podczas której klient wyjaśnia sedno sprawy oraz przedstawia obecne dokumenty. Jednocześnie dalej klient może liczyć na otrzymanie informacji kompleksowanej o stan jego sprawy na ten moment, a w konieczności – umówić się z pracownikiem, który zajmuje się sprawą.

Podczas spotkania nadajemy podstawową, bezpłatną konsultację prawną, wyjaśniamy i uściślamy szczegóły i okoliczności, a zatem proponujemy klientowi podpisać umowę o nadaniu usług prawnych. W umowie określa się objętność praw i obowiązków stron, suma wynagrodzenia oraz tryb rozliczeń. Zwracamy uwagę, że w absolutnej większości wypadków zasadą naszej współwpracy jest warunek „bez wyniku nie ma opłaty” (ang.«no cure, no pay»), czyli faktycznie nie zgadzamy się pracować dla klienta bezpłatnie, dopóki nie otrzymamy zwrotu kosztów. W razie nie wypłaty zwrotu kosztów klientowi z tego czy innego powodu (nawet jeżeli będzie ustalona wina klienta za spowodowanie szkody) nie pretendujemy na opłatę nadanych nami usług. W wypadku, kiedy klient otrzymał zwrot kosztów w mniejszym rozmiarze aniż liczył, jest możliwość dyskutować o zmniejszeniu sumy honorarium, przewidzianego umową częściowej opłaty i tym podobne.

Dla kategorii obywateli, które potrzebują szczególnej uwagi i obrony socjalnej, wszystkie konsultacje i częściowo usługi nadają się pro bono (bezpłatnie).

Bardziej dokładnie o naszej działalności można znależć w rozdziale USŁUGI.

Zwaracając się do nas o pomoc, klient może być pewny, że jego sprawa jest w pewnych rękach.