Для страховиків

ПРАВОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ З НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЦИВІЛЬНИХ, ТРАНСПОРТНИХ ТА СТРАХОВИХ АСПЕКТІВ

Правова консультація включає в себе роз’яснення з тих чи інших аспектів національного законодавства або ж законодавства іноземної держави, особливості застосування конкретних правових норм, узагальнення місцевої судової практики тощо. При потребі надається витяг із відповідного законодавчого акту з перекладом. Ґрунтовна консультація, як правило, надається у письмовій формі у строк до 2-х тижнів та надсилається на електронну пошту замовника.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОЦІНКА МАЙНА ТА ПОШКОДЖЕНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ ТА ІНОЗЕМНИХ КРАЇНАХ

Дуже часто у страховиків виникає потреба провести спеціалізоване (експертне) дослідження пошкодженого автомобіля, вантажу, обставин заподіяння шкоди тощо. Завдання значно ускладнюється, коли таке дослідження треба провести за кордоном. Наша компанія працює із провідними експертними установами у більшості країн Європи, а відтак Замовник може бути впевненим у достовірності, якості та об’єктивності одержаного від нас висновку. Як правило, ми обумовлюємо приблизну вартість послуг експерта наперед, із встановленням чітких строків на виконання замовлення.

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН ПРИГОДИ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТРАХОВИХ ШАХРАЙСТВ

Іншим аспектом нашої діяльності, орієнтованим виключно на страхові компанії, є виявлення та попередження страхових шахрайств, та встановлення дійсних обставин події. Для цього наші експерти та адвокати виїжджають на місце пригоди, виявляють та опитують свідків та очевидців, збирають та фіксують речові докази, збирають документальні підтвердження тих чи інших фактів. Наприкінці, Замовник одержує  письмовий звіт про розслідування з переліком усіх зібраних доказів, їх оцінку та заключний висновок. При потребі, залучаються експерти та спеціальні фахівці, необхідність залучення яких, рівно ж як і оплата наданих ними послуг, попередньо узгоджуються із замовником.

РЕГРЕСНО-ПОЗОВНА РОБОТА

Після виплати відшкодування за договорами добровільного страхування досить часто у страховика виникає право зворотньої вимоги до особи, відповідальної за спричинення шкоди, або ж до недобросовісного страхувальника. Ми ведемо усі види справ, у тому числі провадження у судах, пов’язані із подачею претензій у порядку суброгації (регресу) проти осіб іноземного права (страхових компаній, підприємств, або громадян), залучаючи, якщо необхідно, адвокатів у конкретній іноземній країні. Користуючись нашими послугами, страхова компанія не несе додаткових витрат, пов’язаних із подачею претензії (в тому числі витрати на переклади документів та інші, і не змушена тримати у штаті високооплачуваного юриста або перекладача, які б займалися цією категорією справ). Оплата наших послуг здійснюється після позитивного завершення справи у відсотковому відношенні до суми фактично стягненої заборгованості, і, як правило, не перевищує 15% за відрахуванням витрат, які не були відшкодовані іншою стороною.

ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ З КОМПЕТЕНТНИХ УСТАНОВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

Ключовим моментом здійснення врегулювання у конкретній страховій справі є наявність достовірних документів із компетентного органу країни, де стався випадок. Протокол дорожньої поліції, висновок пожежної служби, постанова слідчого, рішення іноземного суду – ми можемо отримати практично будь-який документ завдяки співпраці із нашими партнерами у конкретній іноземній державі. Додатковою (і безкоштовною) опцією є короткий правовий коментар отриманого документу, а за необхідності – завірений переклад на українську мову.