Dla ubezpieczycieli

KONSULTACJĘ PRAWNE Z NARODOWEGO I OBCEGO USTAWODAWSTWA, KTÓRE DOTYCZĄ ASPEKTÓW CYWILNYCH, TRANSPORTOWYCH I UBEZPIECZYNIOWYCH

Konsultacja prawna obejmuje wytłumaczenie z tych albo innych aspektów prawa narodowego czy ustawodawstwa obcego państwa, właściwóści stosowania konkretnych  norm prawnych, generalizacja miejscowej praktyki sądowej i tym podobne. Przy potrzebie nadaję się wyciąg z odpowieniego ustawodawczego aktu z tłumaczeniem. Nadaje się gruntowna konsultacja, zwykle w formie pisemnej w terminie 2-óch tygodniów i wysyła się przez e-mail Zleceniodawcy.

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE BADAŃ, OCENA MAJĄTKU I USZKODZONYCH śRODKÓW TRANSPORTOWYCH W UKRAINIE I KRAJACH OBCYCH

Bardzo często u ubezpieczycieli wynika potrzeba przeprowadzić specjalistyczne (ekspertowe) badanie uszkodzonego samochodu, okoliczności wyrzązania szkody i inne. Zadanie znacznie komplikuję się, kiedy takie badanie należy przeprowadzić za granicą. Nasza firma pracuje z czołowymi instytucjami ekspertowymi w większości krajów Europy, a zatem Zleceniodawca może być pewny w prawdziwości, jakości i obiektywizmie otrzymanego od nas wniosku. Zwykle,  poprzednio warunkujemy przybliżony koszt usług eksperta, ustalając dokładne terminy dla wykonania.

INSTALACJA FAKTYCZNYCH OKOLICZNOśCI WYPADKU WYJAWIENIE I UPRZEDZENIE OSZUSTW

Innym aspektem naszej działalności, orientowanym wyjątkowo na firmy ubezpieczeniowe, jest wyjawnienie i uprzedzenie oszustw ubezpieczeniowych i instalacja rzeczywistych okoliczności wydarzenia. Dla tego nasi eksperci i adwokaci wyjeżdżają na miejsce wypadku ujawniają i przepytują świadków, zbierają i utrwalają dowody fizyczne, zbierają dokumentalne potwierdzenie tych czy innych faktów. W końcu, Zleceniodawca otrzymuje pisemne sprawozdanie o śledztwie z listą wszystkich zebranych dowodów, ich ocenę i końcowy wniosek. Przy potrzebie dołączają się eksperci i specjalni fachowcy, niezbędność dołączania których, jak i opłata nadanych nimi usług, poprzednio  uzgadniają się z Zleceniodawcą.

REGRESYWNIE-POWODOWA PRACA

Po wypłacie zwrotu kosztów za umowami ubezpiczenie dobrowolnego bardzo często w ubezpieczyciela powstaje prawo wstecznego wymogu do osoby, odpowiedzialnej za spowodowanie szkody albo do niesumiennego ubezpieczyciela. Prowadzimy całe rodzaje spraw, w szczególności prowadzenia w sądach, związane z podaniem pretenzji w porządku subrogacji (regresu) przeciw osób prawa obcego (firm ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw albo obywateli), załączając, jeżeli to potrzebne, adwokatów w konkretnym obcym kraju. Korzystując naszymi usługami firma ubezpieczeniowa nie niosę dodatkowych kosztów, związanych z podaniem pretenzji ( szczególnie wytrat na tłumaczenie dokumentów i tym podobne, i nie zmuszona mieć wysoko opłaconego prawnika czy tłumacza, które zajmowały by się tą kategoriją spraw).Opłata naszych usług spełnia się po pozytywnym zakończeniu sprawy w procentowej współzależności do symu faktycznie ściągniętego zadłużenia i wcale nie przekracza 15% za odliczeniom kosztów, które nie były refundowane przez  inną stroną.

ODZYSKANIE DOKUMENTóW Z INSTYTUCJI KOMPETENTNYCH PAŃSTW CUDZOZIEMSKICH

Kluczowym momentem spełnienia uregulowania w konkretnej sprawie ubezpieczeniowej jest obecność wierzytelnych dokumentów z kompetentnego organu kraju, gdzie był wypadek. Protokół policji drogowej, wniosek słuśby pożarnej, uchwała śledczego, orzeczenie obcego sądu – możemy otrzymać dowolny dokument dzięki współpracy z naszymi partnerami w konkretnym  kraju obcym. Dodatkową (i bezpłatną) opcją jest krótki prawny komentarz otzymanego dokumenta, a w konieczności – zaświadczone tłumaczenie na język ukraiński.